SAMARBEIDSPARTNERE

Logo Arbeidsmiljøspesialistene Logo Arbeidsrettsadvokatene

Arbeidsmiljøspesialistene

Arbeidsmiljøspesialistene leverer opplæring innen psykososialt arbeidsmiljø, omstilling, ledelse og konflikthåndtering med ledende norske fagfolk på området. Våre kurs er bygget på siste nytt innen forskning, jus og anvendt fag- og metodeutvikling. Opplæringen baseres på tverrfaglig kompetanse der både organisasjonspsykologiske, samfunnsfaglige og juridiske forhold belyses. Vi arrangerer både åpne kurs og interne spesialopplegg for virksomheter både i offentlig og privat sektor.


Arbeidsrettsadvokatene

Vårt spesialområde er arbeidsrett, og vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med arbeidsrettslige spørsmål, herunder:

  • Lønns- og tariffspørsmål og andre problemstillinger knyttet til arbeidsavtalen
  • Vanskelige personalsaker hvor stikkordene kan være konflikt / trakassering / advarsel / oppsigelse / avskjed
  • Prosesser knyttet til rasjonalisering / driftsinnskrenkning / omorganisering / omstilling
  • Oppbygging av virksomhetens vernetjeneste og internkontroll
  • Prosedyre