Jørn M. Unneland - Psykolog / Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

Jørn Martin Unneland er psykolog fra universitet i Oslo og siviløkonom fra BI. Han er nå spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og er sertifisert psykolog gjennom Europsy. Gjennom Europsy er han godkjent for å jobbe som psykolog og organisasjonspsykolog i Europa. Som psykolog jobber Unneland med psykososialt arbeidsmiljø både på individ- og gruppenivå, og han har lang erfaring som konsulent og foredragsholder innen ulike psykososiale tema som konflikter, trusler og vold, omstillinger, teamutvikling og lederutvikling. Han har også hatt ulike lederjobber i NSB, og har erfaring fra store omstillingsprosesser og gjennomføring av store prosjekter. Som organisasjonspsykolog har han lang erfaring med veiledning/rådgivning og prosesser knyttet til forebygging og gjenoppretting av et forsvarlig arbeidsmiljøet. Han har de senere årene gjennomført mange fakta- og klageundersøkelser i store og små bedrifter, og er en av de som har mest erfaring med slike undersøkelser i Norge. Unneland har gjennomført en 5-årig etterutdanning i gruppeanalyse, og har gjennom denne utdannelsen og lang praktisk erfaring fått god kjennskap til gruppedynamikk og gruppeprosesser, og hvilke faktorer som kan ha stor betydning for arbeidsmiljøet.

Jørn Martin Unneland samarbeid med ledende fagfolk på området, og er i dag en del av Arbeidsmiljøspesialistene.

Utdannelse

  • Psykolog, Universitetet i Oslo
  • Spesialist i arbeids- og organisasjonspyskologi
  • Godkjent Europsykolog
  • Siviløkonom , BI
  • 5-årig gruppeanalytisk utdanning
  • 4-årig psykoterapiutdanning
  • Sertifisert faktaundersøker

Klingenberggt 7 B, Vikan 0117 Oslo Tlf: 918 34 734 E-post: jmu@logosconsulting.no