Psykososialt arbeidsmiljø

Å trives på arbeidsplassen er viktig. Vi tilbringer mange timer og dager på jobb, og det er viktig at dette er et sted vi ønsker å være. Men mennesker opplever ting forskjellig, og hva som føles bra for noen, kan virke stressende for andre. For å sikre at arbeidstakere yter sitt beste på jobb kan det være lurt å tenke på det psykososiale arbeidsmiljøet ved avdelingen.

Et psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som beskriver mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, organisatoriske forhold, organisasjonskultur, den enkeltes arbeid og hvordan alt dette påvirker arbeidstakeren. Det kan ofte være vanskelig å se hvordan man kan forbedre dette om man sitter midt oppe i det hele, og det kan derfor være fint å få noen inn som kan vurdere situasjonen upartisk, med nye øyne.

Hva skal til for å få et godt psykososialt arbeidsmiljø?

Utfordringen rundt dette begrepet er at det er svært subjektivt hva som skal til for å forbedre situasjonen til den enkelte medarbeider. Men de fleste tiltak er basert på:
Balanse i krav og forventninger som stilles til en person
Mulighet for kontroll over eget arbeid og muligheter for selvestendighet
Læringsmuligheter
Sosialt samspill på arbeidsplassen
Kommunikasjon mellom ledelse og avdelingene

Ønsker du mer informasjon om psykososialt arbeidsmiljø? Ta kontakt med oss her hos Logos Consulting.