Konfliktrådgivning

Uenigheter kan oppstå på arbeidsplassen. Det er mange meninger og alle ønsker at prosjektet skal gå så bra som mulig så de presser på for sin idé. Om uenighetene ikke løser seg kan dette gå over i en konflikt. Dette er en mer alvorlig uenighet hvor partene ikke finner et kompromiss, og situasjonen ofte sklir over i ikke-faglige tema og blir mer personlig. Irritasjon og mangel på saklig kommunikasjon fører til at situasjonen ikke løser seg og det kan resultere i en forverring av arbeidsmiljøet for flere enn de som opprinnelig var involvert i konflikten.

Hvordan løser man slike konflikter?

Arbeidsmiljøloven påpeker at ingen skal utsettes for krenking, uheldig fysisk eller psykisk belastning som følge av en konflikt, og heller ikke oppleve trakassering. Når denne typen oppførsel forekommer er det arbeidsgivers plikt å sette i gang tiltak som kan hjelpe arbeidstakere å få et godt arbeidsmiljø.

Det kan i slike situasjoner være lurt å få inn hjelp utenifra for å løse konflikten. Logos Consulting kan bistå med konfliktrådgivning for personalkonflikter og har bred erfaring fra ulike situasjoner og konflikter. Vi kartlegger situasjonen og bidrar med mekling slik at forholdene kan bli bedre for alle involverte.

Ta kontakt om du ønsker du å vite mer om hvordan Logos Consulting AS kan bidra med konfliktrådgivning for personalkonflikter ved din bedrift.