Konfliktbehandling

Det er store forskjeller på hvordan man behandler uenigheter privat og hvordan de bør løses i en bedrift eller avdeling. Grunnleggende konfliktforståelse er noe mange ledere og arbeidsgivere sårt trenger for å enklere identifisere potensielle konflikter før de blir for store og også vite når konflikten er så stor at den trenger ekstern ekspertise.

Om en konflikt skulle oppstå er arbeidsgiver pliktig til å iverksette tiltak som kan forbedre situasjonen, som for eksempel konfliktbehandling. Dette involverer faktaundersøkelser, samtaler, åpen dialog og hard jobbing mot en mulig løsning for alle parter. Konflikter er vanskelig å løse innad i en bedrift og det er ofte bedre for alle parter om man engasjerer eksterne konsulenter for å bidra til å finne en løsning.

Ønsker du at vi skal holde et kurs for din bedrift i konfliktbehandling, ta kontakt.

Kurs i konfliktbehandling

Logos Consulting holder kurs i konfliktbehandling. Dette innebærer tema som:

  • Konfliktens psykologi
  • Hva sier arbeidsmiljøloven
  • Hva gjør jeg som leder
  • Hva gjør seg som ansatt
  • HMS-aktørene og deres rolle
  • Anbefalte metoder og fremgangsmåter
  • "Den vanskelig samtalen"


Ved å lære mer om hva som ligger bak en konflikt og hvordan man løser disse problemene tidlig kan ledere unngå både mindre uenigheter og større konflikter. Enkle grep som å bli bedre på "den vanskelige samtalen" kan hjelpe ledere å forbedre arbeidsmiljøet i sin bedrift og kommunisere bedre med sine ansatte.

Du kan lese mer om våre kurs i konfliktbehandling her.