FOREDRAG

Ofte lager vi foredrag ut fra konkrete behov/problemstillinger

Det er mange tema som berør det psykososiale arbeidsmiljøet, og noen ganger ønsker kunden foredrag ut fra bedriftsinterne problemstillinger/utfordringer. Med vår kompetanse innen det psykososiale arbeidsmiljøet kan vi lage "skreddersydde" foredrag. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Psykososialt arbeidsmiljø

 • Hva er psykososialt arbeidsmiljø?
 • Hvilke faktorer påvirker arbeidsmiljøet
 • Balanse mellom krav og ferdigheter
 • Det sosiale samspillet i fellesskapet
 • Hvordan påvirker og påvirkes vi
 • Hva sier arbeidsmiljøloven om det psykososiale arbeidsmiljøet?

Psykologi og Jus - hva gjør vi nå vi har en konflikt på arbeidsplassen?

 • Konfliktens psykologi
 • Hvorfor er konflikter så vanskelig?
 • Hvilke psykologiske faktorer er konfliktdempenede, og hvilke er konflikteskalerende?
 • Hva kan/må jeg gjøre som leder?
 • Hva kan/må jeg gjøre som medarbeider?
 • Roller og ansvar
 • Hva sier arbeidsmiljøloven?
 • Anbefalte metoder og fremgangsmåter

Trusler og vold på arbeidsplassen

 • Trusler og vold på arbeidsplassen
 • Hvordan håndterer vi trusler og vold?
 • Hvordan kartlegger vi trusler?
 • Rutiner og prosedyrer
 • Forebygging
 • Hva gjør vi når "uhellet" har skjedd?
 • Hva sier arbeidsmiljøloven om trusler og vold på arbeidsplassen?

Den vanskelige og nødvendige samtalen

 • Som leder må du noen ganger gjennomføre "den vanskelige samtalen". Dersom du gruer deg til å gjennomføre den, vil det kunne gå utover kvaliteten på samtalen, og du vil kanskje oppleve at du ikke fik sagt det du skulle si. Og du kan oppleve at samtalen har forverret situasjonen.
 • Formålet med kurset «Den vanskelige samtalen» er å gi deltakerne konkrete ferdigheter. Samtalen skal være en god dialog. Den skal gi et resultat for begge parter.
 • Kurset passer alle som ønsker å utvikle konkrete ferdigheter på det å håndtere slike vanskelige samtaler, på en profesjonell og konstruktiv måte.

Ta gjerne kontakt så kan vi lage et foredrag for din bedrift.