Faktaundersøkelse

Når en jobber med konflikter er det hensiktsmessig å bruke utprøvde metoder som sikrer både en etisk forsvarlig og juridisk korrekt fremgangsmåte. En slik metode er faktaundersøkelse som er utviklet av Arbeidsmiljøspesialistene. Metoden tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven og juridisk saksbehandling, og sikrer at partene i en konflikt blir ivaretatt på en forsvarlig måte. I slike saker er både juridiske og psykologiske perspektiver viktig, og da er det all grunn til å velge utprøvde metoder som tar hensyn til begge disse perspektivene, og som vektlegger å skape en trygg og forutsigbar ramme for de som er involvert. Faktaundersøkelse er også en metodikk som anbefales av Arbeidstilsynet når arbeidsgiver skal undersøke en klage/varsel på arbeidsmiljøet.

Jørn M. Unneland

Jørn M. Unneland er psykolog, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og siviløkonom. Jørn M. Unneland har lang erfaring med rådgivning og gjennomføring av faktaundersøkelser. For mer informasjon, ta gjerne kontakt på telefon 918 34 734 eller e-post jmu@logosconsulting.no, eller bruk kontaktskjema under.

Jørn M. Unneland er en del av Arbeidsmiljøspesialistene som leverer opplæring innen psykososialt arbeidsmiljø, omstilling, ledelse og konflikthåndtering.

Mobil: 918 34 734
E-post: jmu@logosconsulting.no